Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

  • Nettoomsättningen ökade till 579 mkr (518) varav hyresintäkter ökade till 488 mkr (455).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2012-12-31, 95 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 305,3 mkr (291,4).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 188,7 mkr (178,1).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,0 mkr (0,0). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 121,5 mkr (106,6).
  • Periodens resultat ökade till 241,8 mkr (212,9), vilket motsvarar 1,86 kr/aktie (1,64).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 320 mkr (314).
  • Prognosen för 2013 uppgår till 790 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– Vi har haft ett bra första kvartal med såväl ökade hyresintäkter som ökat driftöverskott. Detta trots att inledningen av året har präglats av ett konjunkturläge med en nolltillväxt i Sveriges ekonomi. Utsikterna för året ser stabila ut med goda möjligheter att fortsätta vår framgångsrika verksamhet inom både projektutveckling och förvaltning, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2013-04-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16
ingalill.berglund@atriumljungberg.se


Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret NOD i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Citat

Vi har haft ett bra första kvartal med såväl ökade hyresintäkter som ökat driftöverskott. Detta trots att inledningen av året har präglats av ett konjunkturläge med en nolltillväxt i Sveriges ekonomi. Utsikterna för året ser stabila ut med goda möjligheter att fortsätta vår framgångsrika verksamhet inom både projektutveckling och förvaltning, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg