Förändring i Atrium Ljungbergs koncernledning

Carola Lavén, chef för affärsutveckling i Atrium Ljungberg, lämnar sin anställning efter 10 år i bolaget. Hon tillträder tjänsten som ansvarig för NCC Property Development.

Carola Lavén har valt att lämna sin anställning i Atrium Ljungberg för att tillträda rollen som ansvarig för NCC Property Development. Carola har varit anställd i bolaget sedan 2003 och har som chef för avdelning affärsutveckling också ingått i koncernens ledningsgrupp.

- Carola har på ett mycket förtjänstfullt sätt och under många år bidragit till Atrium Ljungbergs utveckling och framgång. Vi kommer att sakna henne och önskar henne lycka till i den nya rollen, kommenterar vd Ingalill Berglund.

Carola Lavén kommer att avsluta sitt uppdrag i samråd mellan Atrium Ljungberg och NCC och lämnar sin anställning senast den 19 april. Arbetet med att utse en efterträdare har påbörjats.

Nacka, 2013-02-25
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16


Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.

www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.