Försäljning av fyra handelsfastigheter klar

Idag uppfylldes villkoren för Atrium Ljungbergs försäljning av Rotundan 1 (Rotebro Handel i Sollentuna) och Orminge 47:1 (Orminge Centrum i Nacka). Samtidigt träffades avtal om försäljningen av Igor 8 (Kvarteret Igor i Västerås) och Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund). Affärerna avser försäljningen av de fyra handelsfastigheter som Atrium Ljungberg kommunicerade i juli och i september.

Köpare av Orminge Centrum och Rotebro Handel är Revcap tillsammans med en lokal partner. De nya ägarna tillträder fastigheterna den 30 november.

Köpare av Kvarteret Igor och Mittpunkten är den finska pensionsinstitutionen Keva tillsammans med en lokal partner, HEA fastigheter. Tillträde sker den 1 december.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Den totala köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till cirka 1 280 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt.

Affären ger Atrium Ljungberg ett positivt resultat efter skatt med cirka 80 miljoner kronor i koncernen och kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet 2015.

De fyra handelsfastigheterna omfattar totalt 63 300 kvadratmeter uthyrbar yta med ett hundratal butiker och restauranger.

Nacka, 2015-11-05
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad, Atrium Ljungberg
Tel: 0730-26 19 07
micael.averborg@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.atriumljungberg.se.

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar