Hållbart samarbete i Barkarbystaden

Järfälla kommun, E.ON och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg fördjupar samarbetet för ett hållbart Barkarbystaden. Den avsiktsförklaring som företagen tecknat innehåller ett samarbete kring hållbar stadsutveckling. Den beskriver också E.ONs ambition att etablera ett nytt Stockholmskontor i den planerade fastigheten Bas Barkarby.

Atrium Ljungberg har en markanvisning med en byggrätt om 50 000 kvadratmeter centralt i Barkarbystaden. Där planerar bolaget, tillsammans med kommunen, att skapa Bas Barkarby, en regional mötesplats för lärande, näringsliv och kultur i en dynamisk stadsmiljö runt den regionala knutpunkten Barkarby. Järfälla kommun kommer att hyra en del av huset för utbildnings- och kulturverksamhet. Målsättningen är att byggstart ska ske under första kvartalet 2017 med inflyttning sommaren 2019.  

I december 2015 skrevs en avsiktsförklaring mellan E.ON och Järfälla kommun som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling och energiförsörjning i hela Barkarbystaden. Nu finns även en avsiktsförklaring mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och E.ON för Bas Barkarby och för samarbete kring hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden. Utöver samarbete om smarta energilösningar är ambitionen också att E.ON ska etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby.

– Hållbar stadsutveckling är vår kärnverksamhet och vi är glada över att vara en del av utvecklingen av ett hållbart Barkarbystaden. De gemensamma ambitionerna i avsiktsförklaringen är en bra grund för att nå visionen om vårt kommande projekt, Bas Barkarby, som en miljömässigt och socialt hållbar mötesplats, kommenterar Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

E.ON är en etablerad energiaktör i Järfälla med produktion och distribution av fjärrvärme, elnät och en tankstation för biogas. I planerna för etablering av ett nytt Stockholmskontor i Barkarby ingår att skapa en utställningsyta för att visa Barkarbystadens energilösningar. Ambitionen är dessutom att E.ON ska samverka med utbildningsverksamheterna som kommer finnas i Bas Barkarby.

– E.ON vill ta en aktiv del i Barkarbys utbyggnad och långsiktiga helhetslösningar vilket även ligger helt i linje med vår strategi för den växande Stockholmsregionen. Tillsammans med Atrium Ljungberg och Järfälla kommun bidrar vi genom nya och etablerade kundanpassade energilösningar till ett hållbart Järfälla och till att ställa om till ett mer förnybart Sverige, kommenterar Stefan Håkansson, vd E.ON Värme.

Barkarbystaden är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. I kollektivtrafiknära läge byggs just nu 18 000 bostäder och tusentals nya arbetsplatser med det övergripande målet om ett hållbart Järfälla.

– Det är glädjande att E.ON och Atrium Ljungberg väljer att fördjupa samverkan med Järfälla kommun. Jag välkomnar beskedet att E.ON har för avsikt att etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby. Det kommer starkt att bidra till kommunens fortsatta attraktions- och växtkraft, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Nacka, 2016-10-04
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Ulrika Hellström, affärsutvecklare Atrium Ljungberg
Tel: +46 70 927 60 33, ulrika.hellstrom@al.se

Ulrika Jardfelt, E.ON Värme Sverige AB
Tel: +46 727 33 81 67, ulrika.jardfelt@eon.se

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande Järfälla
Tel: +46 70 002 33 92, claes.thunblad@jarfalla.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Hållbar stadsutveckling är vår kärnverksamhet och vi är glada över att vara en del av utvecklingen av ett hållbart Barkarbystaden. De gemensamma ambitionerna i avsiktsförklaringen är en bra grund för att nå visionen om vårt kommande projekt, Bas Barkarby, som en miljömässigt och socialt hållbar mötesplats.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
E.ON vill ta en aktiv del i Barkarbys utbyggnad och långsiktiga helhetslösningar vilket även ligger helt i linje med vår strategi för den växande Stockholmsregionen. Tillsammans med Atrium Ljungberg och Järfälla kommun bidrar vi genom nya och etablerade kundanpassade energilösningar till ett hållbart Järfälla och till att ställa om till ett mer förnybart Sverige.
Stefan Håkansson, vd E.ON Värme
Det är glädjande att E.ON och Atrium Ljungberg väljer att fördjupa samverkan med Järfälla kommun. Jag välkomnar beskedet att E.ON har för avsikt att etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby. Det kommer starkt att bidra till kommunens fortsatta attraktions- och växtkraft.
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla