LjungbergGruppen AB(publ) byter namn

På extra bolagsstämma 2007-10-17 beslutades att ändra bolagets hittillsvarande firma LjungbergGruppen AB (publ) till Atrium Ljungberg AB (publ).
Bolaget byter i samband med namnändringen även grafisk profil och logotyp.
Ändringsanmälan har insänts till Bolagsverket för registrering.

Namnändringen sker som en följd av samgåendet mellan Ljungberggruppen och
Atrium Fastigheter i oktober 2006. Bolagets verksamhet är oförändrad och affärsidén är
liksom tidigare att utifrån ett långsiktigt perspektiv förvärva, utveckla och förvalta handelsfastigheter i Sverige samt kontorsfastigheter och helhetsmiljöer i storstadsregioner.

Exempel på ledande köpcentrum och gallerior som ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg är PUB i centrala Stockholm, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i södra Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia Shopping Center i Malmö. Kontorsfastigheten Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av bolagets ca 70 fastigheter.


Stockholm 2007-10-17
LjungbergGruppen AB (publ) under namnändring till Atrium Ljungberg AB (publ)


Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar