MSD flyttar till Atrium Ljungbergs lokaler i Hagstaden

Atrium Ljungberg har tecknat kontrakt med det globala hälso- och sjukvårdsföretaget MSD om 2 000 kvadratmeter i fastigheten Blästern 6 på Gävlegatan i Hagastaden. Efter nästan 25 år i Sollentuna flyttar MSD till Hagastaden för att bli en del av den storsatsning som nu görs inom life science.

Genom flytten blir MSD först bland de globala läkemedelsföretagen med att etablera hela sin svenska verksamhet, med cirka 170 medarbetare, i Hagastaden. Inflyttning sker 1 mars 2015. Ombud för MSD har varit Jones Lang LaSalle.

- MSD är helt rätt typ av aktör för Hagastaden och etableringen är väldigt positiv för bilden av området och dess innehåll med fokus på hälsa och life science. Vi är mycket stolta och glada att MSD väljer att flytta till oss, säger Micael Averborg, chef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg.

- För MSD i Sverige är det viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret så tidigt som möjligt och därigenom få tillgång till den dynamik och kompetens som nu samlas på ett geografiskt begränsat område, säger Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige.

Företagets nya lokaler utformas som ett aktivitetsbaserat kontor som bjuder in till samarbete.

- Det är uppenbart att samarbete blir allt viktigare och därför ska allt vi gör som företag, vår forskning och alla våra aktiviteter, genomsyras av att vi bjuder in till samarbete, fortsätter Jacob Tellgren.

- Att MSD flyttar till Stockholm Life i Hagastaden är en viktig bekräftelse på att det är en dynamisk och kreativ miljö som skapas kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab, säger Ylva
Williams, vd för Stockholm Science City
.

Atrium Ljungberg är en betydande aktör i Hagastaden där man äger och förvaltar fastigheterna Blästern 6, Blästern 11, Blästern 13 och Härden 14 om totalt drygt 86 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna är äldre industrifastigheter från 1930-talet som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Atrium Ljungberg har ytterligare utvecklingsmöjligheter i området genom en markreservation på cirka 36 000 kvm invid Solnavägen som man tilldelades under 2012.


Nacka 2014-09-01
Atrium Ljungberg AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Micael Averborg, chef Transaktion och marknad, Atrium Ljungberg.
Tel: 0703-26 19 07, micael.averborg@atriumljungberg.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla i Nacka, Kvarteret Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om MSD
MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa.
Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. MSD har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.
MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
www.msd.se

Om Hagastaden
Hagastaden växer fram i både Stockholm och Solna och integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016. Det är ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt någonsin med en beslutad investering på mer är 50 miljarder kronor. Området börjar vid Karolinska sjukhuset och sträcker sig hela vägen till Norrtull. Här byggs en life science arena och en modern vetenskapsstad av högsta internationella klass med 50 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Universitet, forskning och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för forskning, utveckling och högspecialiserad vård.

Om Stockholm Science City Foundation och Stockholm Life
Stiftelsen Stockholm Science City arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet.
Stockholm Science City arbetar med utvecklingen av Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. Målet är att skapa en vetenskapsstad – med en blandning av akademi, industri, sjukvård, boendeområden, kultur, service och rekreation – och en miljö i världsklass för life science.

Begreppet life science:
Life science är ett samlingsnamn för vetenskapsområden som biologi, medicin, kemi, teknik och informatik med det gemensamma syftet att förbättra människors liv och hälsa. Dessa discipliner har bildats genom forskningsarbeten som överskrider de traditionella disciplinära gränserna.

För mer information om Stockholm Life se: www.stockholm-life.se.
För mer information om Stockholm Science City Foundation se: www.ssci.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

MSD är helt rätt typ av aktör för Hagastaden och etableringen är väldigt positiv för bilden av området och dess innehåll med fokus på hälsa och life science. Vi är mycket stolta och glada att MSD väljer att flytta till oss.
Micael Averborg, chef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg
För MSD i Sverige är det viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret så tidigt som möjligt och därigenom få tillgång till den dynamik och kompetens som nu samlas på ett geografiskt begränsat område.
Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige
Att MSD flyttar till Stockholm Life i Hagastaden är en viktig bekräftelse på att det är en dynamisk och kreativ miljö som skapas kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab.
Ylva Williams, vd för Stockholm Science City