Nu startar Atrium Ljungbergs utveckling av Nobelberget

Nobelberget i Sickla omvandlas till en ny stadsdel med bostäder, kreativa kontor och kultur. Detaljplanen, som nu vunnit laga kraft, möjliggör utveckling av 500 bostäder. Försäljningen av det första kvarteret om 68 bostäder inleds i höst.     

Atrium Ljungbergs strategi för hållbar stadsutveckling bygger på att skapa en blandning av olika typer av verksamheter och att tillvarata platsernas själ och historia. Genom att komplettera Sicklaområdet med bostäder på Nobelberget fortsätter vi vår långsiktiga utveckling och stärker områdets attraktivitet ytterligare, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 

Nobelberget, tidigare ett industriområde med anor från 1800-talet, har sedan 2014 ägts av Atrium Ljungberg. Sedan 2014 har området primärt nyttjats som kontorsfastigheter för kreativa verksamheter samt för kultur såsom klubbar, teaterföreställningar och konserter.

Den nya stadsdelen Nobelberget blir en del av Sickla i Nacka. Här planeras 500 bostäder, kontor, förskola, kultur, natur och mötesplatser. Delar av dagens kulturella inslag och flera aktörer fortsätter att verka på Nobelberget. Andra verksamheter flyttar i stället till andra delar av Sickla och till nya platser där Atrium Ljungberg utvecklar stadsmiljöer, till exempel Söderhallarna.

Redan när vi förvärvade fastigheten 2014 planerade vi att skapa en ny urban stadsdel med stor flexibilitet. Vi är väldigt glada över att vi nu kan börja förverkliga de första delarna av vår vision med Nobelberget, fortsätter Annica Ånäs. 

Det första bostadskvarteret innehåller 68 bostäder om 1–5 rum och säljstart planeras till hösten 2018. Byggstarten av de första 68 lägenheterna planeras till Q1 2019 med inflyttning under 2020. Utvecklingen av de resterande bostäderna kommer att genomföras succesivt i en takt beroende på marknadens efterfrågan.  

Att fortsätta utveckla levande stadsmiljö i Sickla är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa mer stad i Nacka. Att detaljplanen för Nobelberget vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Sicklaområdet vilket är glädjande, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun. 

Atrium Ljungberg förvärvade Sickla 1997 och sedan dess har platsen utvecklats till en livlig stadsdel med en mix av lokalt kvartersliv och urban stadspuls. I och med utbyggnaden av tunnelbanan stärks kommunikationerna till Sickla ytterligare. Den nya tunnelbanan beräknas vara färdig år 2026.

Läs mer om Nobelberget på stad.nobelberget.se

Nacka, 2018-05-29
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:
Joanna Berg, affärsutvecklingsansvarig Bostad på Atrium Ljungberg, 072-355 08 93, joanna.berg@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Taggar:

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Atrium Ljungbergs strategi för hållbar stadsutveckling bygger på att skapa en blandning av olika typer av verksamheter och att tillvarata platsernas själ och historia. Genom att komplettera Sicklaområdet med bostäder på Nobelberget fortsätter vi vår långsiktiga utveckling och stärker områdets attraktivitet ytterligare.
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg
– Att fortsätta utveckla levande stadsmiljö i Sickla är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa mer stad i Nacka. Att detaljplanen för Nobelberget vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Sicklaområdet vilket är glädjande.
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun