Attanas nyemission slutförd

Attana har slutfört sin nyemission och tillförs 10,5 MSEK före kostnader. Drygt 6,1 MSEK tecknades av cirka 500 individuella tecknare och garantikonsortiet tecknade 3,9 MSEK. Utöver detta kvittas skulder om 0,5 MSEK. Bolaget har ansökt om listning av aktierna listning på NGM Nordic MTF.

Emissionen genomfördes i enlighet med beslut av en extra bolagsstämma den 10 oktober 2017. Teckningskursen var 0,60 kr/aktie, teckningsperioden löpte under perioden 9 - 30 november 2017.

Totalt tecknades 17 500 000 aktier av ca 500 tecknare och avräkningsnotor kommer skickas till dessa tecknare innevarande vecka.

”Vi är glada att kunna välkomna nya aktieägare till Attana och ser fram emot arbetet med att skapa ökad tillväxt och lönsamhet i bolaget. Intresset bland de investerare jag mött under teckningsperioden har varit stort och tillsammans med våra ca 3 700 aktieägare ska vi nu skapa ett bolag som gör skillnad i läkemedelsutvecklingen”, säger Teodor Aastrup, VD Attana.

Genom emissionen nyemitteras 17 500 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 105 000 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 730 581 SEK, fördelat på 121 763 500 aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar