Attanas teknik med i dansk cancerprojekt

Stockholm, November, 2015. Attana är omnämnd i Kemivärlden Biotech som det företag som möjliggjort de spännand resultat som den danska forskargruppen funnit där malariaprotein kan spåra och döda cancerceller.

Attanas omnämnade som det företag som möjliggjort de viktiga resultatet beskrivs i Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift nr 7 2015


För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 70 15676765

Med Attanas teknik kan experiment som tidigare endast kunde göras på djur nu göras som enklare laboratorieexperiment. Forskare kan därmed tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur en läkemedelskandidat verkar människokroppen och upptäcka risker för biverkningar. Med tekniken går det bland annat att se hur starkt, fort och länge läkemedlet binder till mänskliga celler samt få svar på vad det är som gör att ett läkemedel verkar eller inte verkar som förväntat.

Mer information om bolaget finns på www.attana.com


Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar