Besked om beslut från EPO att godkänna patentansökan från Attana

Attana har idag fått besked från European Patent Office (EPO) om avsikt att bevilja en patentansökan. Den europiska patentansökan kommer att godkännas inom kort. Motsvarande patent är sedan tidigare godkända i USA och Japan. 

Attana har idag fått besked från European Patent Office (EPO) om avsikt att bevilja Attanas europeiska patentansökan nr. 04710140.7. Motsvarande patent är sedan tidigare godkända i USA och Japan. Den europiska patentansökan kommer att godkännas inom kort. När patentet godkänts kommer Attana validera patentet på de viktigaste europeiska marknaderna.

Uppfinningen rör förbättrad känslighet i kärnteknik i Attanas biosensorer

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den7 maj 2018 kl. 21.50 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar