Information om Attanas deltagande vid GDDIF 2018, Global Discovery to Development Innovation Forum, 16-17 maj 2018

Nedan följer en summering av Attanas deltagande vid GDDIF-konferensen:

GDDIF är en ledande konferens för beslutsfattare inom läkemedelsutveckling för industri och akademi och syftar till att dela kunskap och tankar inom läkemedelsutveckling samtidigt som nya framsteg presenteras.

Attana deltog vid konferensen både som talare och utställare med ambitionen att öka kännedom om och kunskapen kring  Attana som bolag och värdet av bolagets erbjudande samt att vid direkta kundmöten öka försäljningen både i närtid och på längre sikt. Attanas presentation, Passion for interactions with cells: From molecule to drug (www.gddif.com/speakers2018.html) gavs vid den första session av konferensen och ca 120 personer lyssnade. Därefter hade vi drygt 50 personliga möten, varav ca 20 var av direkt säljande karaktär och fem av dessa var för projekt med potential för avslut i närtid.

Vi kommer idag att summera, prioritera och fördela uppföljningen av dessa möten och har som avsikt att under nästa vecka fokusera på uppföljning av dessa. Vår initiala bedömning är att konferensen väl motsvarade våra förväntningar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar