Information om Attanas deltagande vid konferens om terapeutiska antikroppar för behandling av cancer den 18-20 juni 2018

Konferensen ”35th Conference on Advances in the Applications of Monoclonal Antibodies in Clinical Oncology and Symposium on Cancer Stem Cells” är en av de äldsta inom området för terapeutiska antikroppar. Vid konferensen gavs presentationer om vetenskapliga och kliniska aspekter inom området av ledande forskare från industri och akademi. Attanas presentation “Efficient drug candidate selection using label-free cell-based biosensor” gavs av Dr. Diluka Peiris som är ansvarig för Attanas verksamhet i England.

Nedan följer en summering av Attanas deltagande:

Attana deltog vid konferensen som talare med ambitionen att öka kännedom om och kunskapen kring Attana som bolag och värdet av bolagets erbjudande samt att vid direkta kundmöten öka försäljningen både i närtid och på längre sikt. Attanas presentation, “Efficient drug candidate selection using label-free cell-based biosensor” resulterade i ett flertal personliga kundmöten varav flera bedöms ha potential för avslut inom en överblickbar framtid. Vi kommer att under denna och nästa vecka fokusera på uppföljning av dessa kunder. Vår initiala bedömning är att konferensen väl motsvarade våra förväntningar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar