Ny publikation om hur Attanas cellbaserade teknik kan användas för karakterisering av läkemedelmolekylers interaktion med receptorer

Johan Rockberg och Johan Nilvebrant vid KTH har sammanställt en ny bok "Epitope Mapping Protocols"  där av olika metoder för att optimera antikroppars egenskaper att identifierar och interagera med receptorer i kroppen för läkemdel och diagnostik beskrivs. I  kapitelet "Label-Free Cell-Based Assay for Characterization of Biomolecules and Receptors" beskrivs hur Attanas cellbaserade teknik kan användas inom dessa områden.


Tack vare antikroppars goda egenskaper att selektivt interagera med givna målmolekyler i kroppen och helst inte med några andra molekyler används antikroppar för läkemedel, diagnostik och forskningsändamål. För att optimera olika egenskaper som selektivitet och interaktionsstyrka vid utveckling av nya antikroppar används olika tekniker. I den nyutgivna boken sammanställs de ledande teknikerna. Attana böjds in att skriva kapitlet om hur bolagets teknik kan användas för att studera och optimera cellbaserade interaktioner. Fördelen är att experimenten kan utföras i en mer naturlig miljö än tidigare. Resultaten ger information om dynamiken och komplexiteten i interaktionen mellan läkemedelsmolekyler och deras tänkta receptorer och kan därför på ett förbättrat sätt välja ut och optimera rätt molekyler.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar