Ny publikation som belyser Attanas teknik för förbättrad prediktion av nya läkemedels effektivitet

Artikel "Improved Predections of Drug Efficacy" i Eurolabs juninummer beskriver en metod att visualisera komplicerade interaktioner på ett enkelt sätt. Syftet med visualiseringen är att öka förståelsen för komplexa molekylära interaktioner och därmed kunna förbättra utvecklingen av nya läkemedel. 

Tidskriften Eurolab är en industriell branschtidskrift och Attanas primära syftet med artikel är att användade den i bolagets marknadsföring, t.ex av HVD Life Sciences representanter. Artikel är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Attana och är del i utvecklingsprojekt "Kvalitetskontroll av biologiska läkemedel som Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling delfinansierar. Projektet består av företagen Attana AB, AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB och Ridgeview Instruments AB samt akademiska grupper vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar