Attendo inviger framtidens äldreboende i Uppsala

På tisdag den 30 augusti klockan 14:00 invigs äldreboendet Attendo Sandelska huset i Uppsala i sällskap av bland annat äldreminister Maria Larsson och kommunalrådet Ebba Busch.

Attendo Sandelska huset är ett modernt äldreboende med en IT profil som ska underlätta för de boende att vara aktiva och hålla kontakt med närstående. Det IT lösningen IPPI som används och den kan liknas vid en slags digital brevlåda som kopplas till TV:n och via brevlådan skickar och tar man emot bilder och meddelanden utifrån.

-Det känns roligt att de boende på ett lätt och lekfullt sätt kan ha kontakt med barnbarnen i Australien eller vännerna i annan del av Sverige. Det hör definitivt hemma på ett modernt äldreboende, säger Carina Jällrud verksamhetschef på Attendo.

Utöver IT profil har verksamheten en tydlig inriktning på det "salutogena förhållningssättet" vilket innebär att medarbetarna arbetar hälsofrämjande med att möta varje individ utifrån hans eller hennes behov.

Attendo kommer att inviga ytterligare två äldreboenden i Uppsala i början av 2012. Det är Attendo Topelius med miljö- och hälsoprofil samt Attendo Fortuna Onnela, ett äldreboende med finsk inriktning.

Vid invigningen av Attendo Sandelska huset kommer en rundvisning av boendet att äga rum. Medierepresentanter hälsas välkomna.

Attendo Sandelska huset
Sandelsgatan 2
754 39 Uppsala

För ytterligare information kontakta:

Carina Jällrud, verksamhetschef: 076-843 55 00
Charlotte Dimming, informationschef: 070-600 5057

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.