Attendo tar över gruppbostäder och daglig verksamhet i Stockholm

Attendo Care tar över driften av ett stort antal gruppbostäder och dagliga verksamheter i Skarpnäck samt Hägersten-Liljeholmen i Stockholm. Verksamheten riktar sig till vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppdraget omfattar driften av Hammarbyhöjdens gruppbostäder med särskild service för vuxna (LSS). Verksamheten omfattar tre gruppbostäder med sammanlagt 16 lägenheter och en nyproducerad ytterlägenhet. Stadsdelsförvaltningen har haft 47 personer anställda inom verksamheten. Attendo har även vunnit upphandlingen om driften av Skarpnäck-Bagarmossens nio gruppbostäder med sammanlagt 44 lägenheter och tre ytterlägenhet samt en boendeserviceenhet. Två nyproducerade gruppbostäder med 5 respektive 6 lägenheter som färdigställs under 2009 kommer också att ingå. En av dessa kommer att ersätta en befintlig gruppbostad. Stadsdelsförvaltningen hade vid årsskiftet 2008/2009 97 personer som tjänstgjorde inom verksamheten. Dessutom omfattar uppdraget driften av Skarpnäcks dagliga verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. I dag har verksamheten sammanlagt 64 brukare och 41 personer anställda. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning konstaterar att Attendo Care har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att organisera och driva alla dessa verksamheter. Utifrån de anbud som lämnats in har Attendo, enligt förvaltningen, visat att man uppfyller alla ställda krav och fick flest mervärdespoäng enligt ett antal olika kriterier – i konkurrens med Carema Orkidén AB och Frösunda LSS AB, samt i fråga om Hammarby gruppbostäder även Lisa Boman och Cikoria Omsorg AB. Avtalet med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning gäller 2009-12-01 – 2012-11-30, med möjlighet till förlängning två + två år. Vidare har Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd gett Attendo Care i uppdrag att ta över driften av gruppbostaden Broder Pehr för sex dövblinda personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Även i detta uppdrag ingår daglig verksamhet. Attendo vann upphandlingen i konkurrens med Resurscenter Mo Gård AB (som drivit verksamheten tidigare) och Frösunda LSS AB. Avtalet gäller 2001-02-01 – 2014-01-31, med möjlighet till förlängning två + två år.

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar