Attendo tar över hemtjänst i Molkom/Ulvsby

Karlstad kommun har beslutat att låta Attendo Care ta över driften av hemtjänsten i Molkom/Ulvsby för c:a 80 brukare. Attendo vann upphandlingen i konkurrens med den tidigare utföraren och tar över verksamheten den 1 oktober.

Attendo Care bedriver redan hemtjänst i Karlstad genom kommunens kundvalsmodell. Företaget erbjuder även hushållsnära tjänster. Enligt vård- och omsorgsnämnden låg Attendo Care och den tidigare entreprenören Carema nära varandra avseende kvalitet, men att prisbilden skiljde sig en del till Attendos fördel. - Vi är väldigt glada över att ha fått det här förtroendet, säger Attendo Cares biträdande regionchef Gun Karlsson. Vi ser nu fram emot ett gott samarbete med Karlstad kommun om att utveckla kvaliteten i hemtjänsten. Avtalet gäller till den 30 september 2012.

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar