Attendo tar över vård- och omsorgsboenden i Stockholm

Stockholms stadsledningskontor har beslutat att låta Attendo Care ta över driften av Kista vård- och omsorgsboende, Rio vård- och omsorgsboende på Östermalm samt Postiljonen vård- och omsorgsboende i Farsta.

Totalt har dessa verksamheter i dag 277 lägenheter. Kista, Rio och Postiljonens vård- och omsorgsboenden omfattas alla av Stockholms stads valfrihetssystem där den som blivit beviljad vård- och omsorgsboende fritt kan välja vilket boende hon eller han önskar flytta till, oavsett om det drivs av kommunen eller av en privat utförare som staden har avtal med. - Vi är väldigt glada över att ha fått det här förtroendet, säger Attendo Cares vice vd Margareta Nyström. Vi ser nu fram emot ett gott samarbete med Stockholms stad om att utveckla kvaliteten i verksamheten. Attendo Care tar över driften av dessa verksamheter från och med den 1 november 2009. Avtalet gäller sedan till den 30 oktober 2012, med möjlighet till förlängning i upp till sex år.

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar