Fortsatt felaktiga uppgifter i media om Attendos ägande

2012-03-06

De uppgifter som fortsätter förekomma i media om ledningens och medarbetares aktieinnehav i Attendo är fortsatt spekulativa och missvisande. De tidningar som har skrivit om detta har bland annat inte beaktat att Attendo har 4,4 BSEK i bankskulder. Med anledning av detta vill Attendo upprepa tidigare information om beräkningens felaktighet. De uppgifter som cirkulerats om att ledningen skulle få 1,8 BSEK vid en eventuell försäljning är grovt felaktiga.

Attendos ledning och medarbetare äger 14 procent av företaget. Drygt 200 av Attendos ledare och medarbetare är aktieägare och har, på marknadsmässiga villkor, tillsammans investerat cirka 350 MSEK för sitt aktieägande. Attendo har ingen uppfattning om bolagets värdering, men utifrån de uppgifter som cirkulerat i media om bolagets värde (på 6 – 7 BSEK) skulle ledning och medarbetares aktieinnehav vara värt ungefär i nivå med de cirka 350 MSEK som investerats. Attendo är ett expansivt företag fokuserat på kvalitetsutveckling och har en filosofi som säger att det är positivt med en bred grupp av medarbetare som är aktieägare i företaget.

 

För ytterligare information:

Lil Larås Lindgren, kommunikationschef Attendo, lil.laras.lindgren@attendo.com 072 717 20 70
Charlotte Näsström Morén, presschef Attendo Skandinavien, charlotte.nasstrom.moren@attendo.se
 073 839 98 00

Attendo utför offentligt finansierad vård- och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen ger mer välfärd för pengarna. Vi kombinerar kostnadseffektivitet med kvalitet och utveckling av branschen.

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.

Dokument & länkar