Fyrtiotalister kräver att få bo tillsammans på ålderns höst

Novus Opinion har intervjuat 2 100 personer födda på 1940-talet om sin syn på åldrande och vad de anser vara viktigt för en god levnadsstandard när de blir äldre. De tydligaste slutsatserna är att fyrtiotalister vill välja sitt boende själva, kunna fortsätta bo tillsammans med sin livspartner, samt bo tillsammans med personer med liknande intressen och bakgrund.

Undersökningen Generationsbarometern är beställd av vård- och omsorgsföretaget Attendo Care.

I valrörelsen har flera partier föreslagit att äldre par ska få möjlighet att fortsätta bo tillsammans, trots att bara en fått plats på ett äldreboende. Attendos Generationsbarometer visar att fyrtiotalister har en mycket tydlig önskan om fortsatt sammanboende och uttrycker en stark oro för att behöva skiljas från livskamrater.

- Det är intressanta uppgifter som framkommer i undersökningen, säger Ammy Wehlin, vd på Attendo Care. Det visar att partierna gör rätt som nu sluter upp bakom kraven från äldre par att få fortsätta bo tillsammans på ålderns höst. Samtidigt visar vår Generationsbarometer att fyrtiotalister ställer hårdare krav på äldreomsorgen och det innebär en utmaning för såväl landets politiker som för kommunala och privata utförare.

- Fyrtiotalister ställer högre krav på vården och omsorgen - det framgår tydligt av undersökningen, säger Margareta Nyström, vice vd på Attendo Care. Man efterfrågar även i hög utsträckning nischade äldreboenden där man ges möjlighet att dela intressen med sina grannar.

Attendo Care, i likhet med de flesta svenska vård- och omsorgsföretag - liksom Sveriges kommuner, erbjuder i dag bara begränsade möjligheter till nisch- eller parboenden för äldre gifta eller sambor som vill fortsätta leva tillsammans. Trots att det alltså verkar finnas en alltmer utbredd samsyn kring att detta bör öka, saknas fortfarande ekonomiska resurser.

Attendos Generationsbarometer visar också på skillnader i hur män respektive kvinnor vill leva på äldre dar. Män vill i högre utsträckning bo kvar hemma med hjälp av partner eller annan nära anhörig, medan det bland kvinnor är jämnare mellan detta svarsalternativ och att bo kvar hemma med hemtjänst eller bo på äldreboende. Samtidigt är kvinnor oroligare än män för att inte få leva tillsammans med sin partner.

Jonas Morian, presschef Attendo Care, tel. 073-839 98 00

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Taggar:

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.

Dokument & länkar