Attendo AB (publ) – Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Valberedningen för Attendo AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila och Anitra Steen. Valberedningen föreslår att Ulf Lundahl väljs till styrelseordförande. Vidare föreslås nyval av Alf Göransson. Styrelseledamöterna Mona Boström och Henrik Borelius har avböjt omval.

Alf Göransson, född 1957 är avgående VD för Securitas AB samt styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc. Bland tidigare befattningar kan nämnas VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärs­områdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB. Alf är internationell ekonom från Handelshög­skolan i Göteborg.

Valberedningens fullständiga förslag till styrelse, styrelsearvoden och revisor samt yttrande beträffande den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.attendo.com.

Valberedningen i Attendo består av dess ordförande Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder). Styrelsens ordförande, Ulf Lundahl är adjungerad till valberedningen.

Attendo ABs årsstämma kommer att äga rum kl 17.00, den 12 april 2018 på Danderyds gymnasium i Danderyd.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com  

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar