Attendo utser Fredrik Lagercrantz till ny ekonomi- och finansdirektör

Attendo utser Fredrik Lagercrantz till ny ekonomi- och finansdirektör (CFO). Han kommer närmast från Swedish Match där han är chef för Business Control och ingår i koncernledningen. Från den 27 september och fram till dess att Fredrik Lagercranz tillträder kommer Rebecca Ericsson att vara tillförordnad ekonomi- och finansdirektör. 

- Jag är mycket glad över att Fredrik Lagercrantz börjar på Attendo. Han har gedigen erfarenhet av ekonomistyrning i en internationell verksamhet. Vi kommer ha stor nytta av Fredriks kunnande och drivkraft i vår fortsatta ambition att utveckla Attendo genom att etablera nya, moderna äldreboenden och därigenom motverka platsbristen inom äldreomsorgen, säger Attendos vd Henrik Borelius.

- Attendo är ett ledande företag som möjliggör för allt fler att få tillgång till högkvalitativ  omsorg runt om i Norden. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till företagets övergripande utveckling och att utveckla ekonomi- och finansfunktionen kommande år, säger Fredrik Lagercrantz.

Fredrik Lagercrantz är 39 år och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare varit managementkonsult vid McKinsey & Co samt sedan 2009 haft rollerna som Vice President respektive Senior Vice President Business Control på Swedish Match.

Rebecca Ericsson, chef för Corporate Control inom Attendo, blir tillförordnad ekonomi- och finansdirektör från den 27 september i samband med att Attendos nuvarande CFO Tomas Björksiöö lämnar sin tjänst. 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kommunikations- och IR direktörens försorg, för offentliggörande den 12 september 2017 kl.08.00 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar