Attendos bokslutskommuniké för 2017 presenteras 15 februari - Inbjudan till telefonkonferens

Den 15 februari 2018 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos bokslutskommuniké för 2017. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag. 

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Henrik Borelius samt tillförordnad ekonomi- och finansdirektör Rebecca Ericsson Birck. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:          15 februari 2018
Tid:                10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 425 09
FI:                  +358 981 710 494
UK:                +44 20 300 898 10

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2017

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 600 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar