Attendos rapport för andra kvartalet 2017 presenteras den 27 juli - Inbjudan till telefonkonferens

Den 27 juli 2017 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos rapport för det andra kvartalet 2017. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag. 

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas Björksiöö. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:          27 juli 2017
Tid:                10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 426 65
FI:                  +358 9 817 104 94
UK:                +44 20 30 08 98 04

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2017 

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
www.attendo.com/investerare 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar