Attendos rapport för tredje kvartalet presenteras 11 november - Inbjudan till telefonkonferens

Den 11 november 2016 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos rapport för det tredje kvartalet 2016. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 09:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas Björksiöö. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:          11 november 2016
Tid:                09:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 426 64
FI:                  +358 9 817 104 93
UK:                +44 20 30 08 98 08

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-11-11-attendo-q3-report

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
www.attendo.com/investerare 

Attendo AB 
(publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

________________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar