Tohmajärvi kommun förlänger avtal med Attendo

Tohmajärvi kommun i Finland har förlängt sitt gällande avtal med Attendo. Avtalet väntas generera 185 miljoner kronor (20 miljoner euro) i årliga intäkter.

Ett avtal har undertecknats mellan Attendo Oy och Tohmajärvi kommun om att förlänga det löpande avtalet avseende sociala omsorgs- och sjukvårdstjänster i Tohmajärvi fram till slutet av 2018, vilket förlänger det gällande avtalet med två år.

- Vi är mycket nöjda med det fortsatta förtroende som Tohmajärvi kommun visat oss på Attendo och vår förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet. Vi ser fram emot att fortsätta att vara leverantör av omsorgs- och sjukvårdstjänster för Tohmajärvis medborgare för kommande år, säger Antti Ylikorkala, affärsområdeschef för Attendo Sjukvård i Finland.

Kontraktet väntas ge intäkter om cirka 185 miljoner kronor (20 miljoner euro) årligen under åren 2017 och 2018. Attendo har sedan 2013 levererat alla sociala omsorgs- och sjukvårdstjänster i Tohmajärvi kommun.

Attendo AB
(publ)

  
   
För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Ingalill Östman, IR-chef Attendo
Telefon: +46 708 67 42 12
E-post: ingalill.ostman@attendo.com

  
Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Taggar:

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar