Valberedning i Attendo AB inför årsstämma 2016

Efter börsnoteringen av Attendo AB, den 30 november 2015 meddelas härmed de fem till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör valberedning inför den ordinarie årsstämman 2016.

Representanter:

  • Tomas Billing, Nordstjernan (valberedningens ordförande)
  • Alireza Etemad, IK 2004-fonden och dess rådgivare IK Investment Partners
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder
  • Anssi Soila, utsedd av Pertti Karjalainen

Styrelsens ordförande, Erik Lautmann, är adjungerad till valberedningen.

Attendo ABs årsstämma kommer att äga rum kl 15.00, den 17 maj 2016.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode eller stämmoordförande kan senast den 7 mars 2016 göra detta via e-post till tomas.billing@nordstjernan.se.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till den ordinarie årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida.

Attendo AB
(publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Ingalill Östman, IR-chef Attendo
Telefon: +46 708 67 42 12
E-post: ingalill.ostman@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com

Taggar:

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar