90 % av entreprenörerna i programmet ATURN 2010 har ökat sin lönsamhet på bara sex månader

ATURN, ett företag som arbetar med entreprenörskap på ett nytänkande sätt, har bevisat att allt är möjligt. Genom programmet ATURN 2010, ett program för kvinnliga entreprenörer, har ATURN bidragit till att 90 % av företagen inom programmet ökat sin lönsamhet på bara sex månader. Programmet ATURN 2010 är ett samarbete mellan ATURN, SEB och Tillväxtverket.

”I Sverige har vi en kultur som inte främjar entreprenörskapets nödvändiga fundament. Vi har en fantastisk infrastruktur, social säkerhet, fungerande bankväsende och politiska incitament. Problemet är att vi inte arbetar och uppmuntrar det som är absolut mest nödvändigt för ett lyckat entreprenörskap – vårt mind-set, jävlar anamma och visioner om framtiden. Det är i detta avseende vi arbetar annorlunda och har bevisat att det fungerar” - Jenny Collén Gustafsson, grundare av ATURN och programansvarig för ATURN 2010.

Målsättningen med programmet är att öka lönsamheten i företag drivna av kvinnor. Av 150 ansökningar valdes 16 bolag ut för att få genomgå programmet. Programmet har inkluderat föreläsningar, workshops och individuell rådgivning. Det är utvecklat utifrån empiri snarare än teori. I ATURN 2010 prioriteras fokusering och genomförande snarare än process och affärsplan.

”Vi behöver alla en struktur att arbeta efter men framför allt behöver vi uppmuntra ett visionärt tänkande för att kunna skapa och tro på våra företags framtid. Tricket är att kombinera struktur med visionärt tänkande och operativt ansvar. Det är just detta vi har lyckats med.” avslutar Jenny Collén Gustafsson.

Välkommen till vårt event ”Allt är möjligt!”

Programmet avslutas med eventet ”Allt är möjligt!” den 16/2 hos SEB, Sergels Torg 2, kl. 17-19. Vi kommer att fira våra framgångar och tala om fundamenten i ett lyckat entreprenörskap utifrån de slutsatser vi med detta resultat anser är synnerligen relevanta i debatten. Är du intresserad av att komma på vårt event eller nyfiken på vad det är vi har kommit fram till ring eller mejla mig.

Jenny Collén Gustafsson, grundare och programansvarig

jenny@aturn.se, www.aturn.se

Mobil: 073 - 696 67 40


Taggar:

Om oss

ATURN är ett business center för kvinnliga entreprenörer. Du kan som entreprenör sitta på vårt kontorshotell, anlita oss för uppdrag inom affärsutveckling för ditt bolag eller anmäla dig till våra utbildningar och seminarium. Oavsett vad dina behov är har vi din lönsamhet i fokus. Vi vill främja kvinnligt entreprenörskap på riktigt och för oss innebär det att fokusera på strategisk affärsutveckling och ställa kritiska frågor. Genom våra olika verksamhetsområden skapar vi synergier och bidrar till att spännande möten sker mellan människor som på olika sätt kan dra nytta av varandra.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar