AU-System tecknar ramavtal med Apoteket

AU-System tecknar ramavtal med Apoteket AU-System har slutit ett ramavtal med Apoteket AB gällande IT- konsulttjänster såsom affärsanalys och strategi, projektledning, systemutveckling, systemförvaltning, kundservice, datordrift och teknik. Avtalet gäller i två år, med möjlighet till ett års förlängning vid utgången av avtalsperioden. Detta är vårt första ramavtal med Apoteket och vi ser fram emot att få delta i deras fortsatta IT-utveckling, säger Lars Alvesköld, affärsenhetschef hos AU-System. Genom ramavtalet får Apoteket nu tillgång till AU-Systems hela utbud av konsulttjänster och tekniklösningar inom IT och telekommunikation. Totalt har 6 ramavtal tecknats, vilket innebär att antalet leverantörer minskats drastiskt. Apotekets strävan är att sänka sina totala kostnader genom nära samarbeten med ett fåtal leverantörer. Totalt omfattar upphandlingen ett värde av ca 200 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta: Lars Alvesköld, Affärsenhetschef AU-System AB Tel: 070-663 14 87 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknads kommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Volvo, Nordea Nordbanken och Motorola. AU-System grundades 1974 och har ca 1 000 anställda på kontor i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. AU-System är noterat på Stockholmsbörsens Attract40 under symbolen AUS. För mer information se www.ausystem.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00120/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar