AU-System tecknar ramavtal med Kommunförbundet Skåne

AU-System tecknar ramavtal med Kommunförbundet Skåne AU-System har tecknat ett ramavtal med Kommunförbundet Skåne gällande konsulttjänster för kommunala IT-infrastrukturprogram. Avtalet, som är resultatet av en samordnad upphandling som Kommunförbundet har utfört för 25 skånska kommuner, löper till slutet av år 2003. AU-System är ett av sju företag som har fått teckna ramavtal och kan därmed förhandla direkt med de berörda kommunerna. Totalt deltog ett trettiotal företag i upphandlingen. - Våra urvalskriterier vid upphandlingen har framför allt varit företagens erfarenhet och kompetens samt goda referenser från uppdrag för kommuner i Sverige, säger Stig Ålund på Kommunförbundet Skåne. Ett IT-infrastrukturprogram utreder behovet av bredband i en kommun samt redogör för kommunens bredbandstrategi. Programmet används som underlag för att erhålla statliga medel för kommunens bredbandsinfrastruktur. Till grund för denna modell ligger IT-propositionen från Näringsdepartementet, med ambitionen att tillgången till bredband ska fördelas rättvist över hela Sverige. - Bredbandig IT-infrastruktur gör kommunerna attraktiva för företag och människor. Dessutom utgör de grunden för en fortsatt utveckling och användning av IT-tjänster i Sverige. På AU-System har vi både erfarenhet och en beprövad metodik för att hjälpa kommuner hitta rätt lösning för sin infrastrukturutbyggnad, säger Peter Lund, avdelningschef på AU- System. AU-System utför redan IT-infrastrukturprogram åt kommunerna Falköping, Tidaholm, Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Gullspång. Kommunförbundet Skåne är en service- och intresseorganisation för de 33 skånska kommunerna. Kommunförbundet tillvaratar kommunernas intressen och bistår dem i deras verksamhet. För ytterligare information, kontakta: Peter Lund, Avdelningschef AU-System AB Tel: 070-683 73 01 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknads kommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Volvo, Nordea Nordbanken och Motorola. AU-System grundades 1974 och har för närvarande mer än 1 000 anställda på kontor i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. AU-System är noterat på Stockholmsbörsens Attract40 under symbolen AUS. För mer information se www.ausystem.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00200/bit0001.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar