AudioDev AB överväger nyemission

AudioDev, global marknadsledare inom tillverkning av testutrustning för optiska medier, har genomfört en kostnadsreduktion i verksamheten, för att anpassa verksamheten till det rådande globala ekonomiska läget. En svag inledning av årets försäljning innebär dock att företaget också behöver förstärka likviditeten.

Till följd av den globala ekonomiska lågkonjunkturen har försäljningen av testutrustning för optisk media under årets fem första månader, uppvisat en kraftig försämring jämfört med motsvarande period förra året. Det ekonomiska klimatet har haft en direkt negativ inverkan på den förväntade tillväxten av företagets Blu-ray-marknad där nu viktiga kunder tvingats senarelägga sina investeringar. Även om AudioDev hyser en fortsatt stark tilltro till att BD-formatet kommer att visa god tillväxt och lönsamhet, förväntas inte efterfrågan på företagets produkter komma igång på allvar förrän 2010. Därför behöver AudioDev AB säkra likviditeten. Styrelsen undersöker nu därför möjligheten att genomföra en nyemission. Företaget ser fortsatt positivt på den möjlighet som marknaden för tunnfilmsmätning erbjuder, där tillverkare av platta bildskärmar, solceller och OLED-belysning ses som primära målgrupper. Denna information är sådan som AudioDev AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2009 kl 15.15.

Prenumerera

Dokument & länkar