AudioDevs styrelse lämnar in konkursansökan

Mot bakgrund av AudioDevs likvida situation och marknadens mycket svaga efterfrågan, har styrelsen undersökt om en nyemission är möjlig att genomföra. AudioDevs största kunder har som en följd av lågkonjunkturen valt att under innevarande år minimera sina investeringar och även under nästa år kommer sannolikt endast mindre investeringar göras. AudioDevs största aktieägare Briban Invest AB, som äger cirka 58 procent av aktierna i AudioDev, har förklarat att man inte är beredd att delta i en nyemission. Styrelsen har därför beslutat lämna in en ansökan om konkurs för Audiodev AB. Konkursen omfattar endast moderbolaget, inte dotterbolagen i Tyskland, USA och intressebolaget i Hong-Kong. Denna information är sådan som AudioDev AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information är sådan som AudioDev AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2009 kl 09.00.

Prenumerera

Dokument & länkar