Delårsrapport för AudioDev AB, 1 januari - 30 september, 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 91,9 (77,4) miljoner kronor

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -41,9 (-33,4) miljoner kronor

• Periodens resultat uppgick till -30,3 (-22,8) miljoner kronor.

• Resultat per aktie uppgick till -1,81 (-1,36) kronor

• Integrationskostnader för AudioDev GmbH uppgick till 5,4 miljoner kronor

• Orderstocken uppgick vid periodens slut till 13,9 (13,2) miljoner kronor

• AudioDev har tagit strategiskt viktiga order på blålasersidan på 5 BD-testare samt på inspektions- och övervaknings-system för tunnfilmsapplikationer

• Kostnadsbesparingsprogrammet genomförs snabbare än planerat.Anmärkning: AudioDev GmbH konsolideras från och med förvärvs- och tillträdes-dagen den 8 februari i koncernen och ingår därmed i 2007 års siffror från detta datum.

Prenumerera

Dokument & länkar