Marianne Sernevi tillträder som VD och koncernchef i AudioDev

Marianne Sernevi tillträder idag, 5 juni, som VD och koncernchef i AudioDev AB (publ) och ersätter därmed Christer Sjöström som efter fyra år beslutat att lämna sin position hos företaget. Under sina fem år i företaget har Marianne arbetat med produkt- och säljledning samt varit chef för affärsområdet Optisk Media. Hon har ett brett kunnande inom industrin för mätteknologi och stor erfarenhet av omfattande internationellt marknadsarbete. Denna information är sådan som AudioDev AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2009 kl 15.10.

Prenumerera

Dokument & länkar