Tingsrätten har godkänt AudioDevs konkursansökan

Datum: 17 juni, 2009 Med anledning av AudioDevs ansökan den 15 juni 2009 har Malmö Tingsrätt samma dag försatt AudioDev i konkurs. Till konkursförvaltare har tingsrätten utsett advokaten Leif Ljungholm. Kontakt: Jan Barchan 0708-21 71 87 E-mail: jan.barchan@briban.se Denna information är sådan som AudioDev AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. __________________________________________________________________ Kort om AudioDev AudioDev är en världsledande leverantör av kompletta lösningar för kvalitetskontroll av optiskt media samt av inspektionssystem för att kvalitetssäkra tillverkning av tunna skikt och filmer. Koncernens produkter för kvalitetssäkring och produktionseffektivitet marknadsförs under varumärkena ETA™, CATS™ och GO!™. Kunderna finns bland tillverkare av optisk media, platta bildskärmar och andra industriella applikationer där tunna skikt behöver kvalitetskontrolleras vad gäller exempelvis färgbestämning, tjockleksmätning och densitet. AudioDev har ett komplett erbjudande med högprecisionstestare, testare för produktionskontroll, omfattande kundsupport, utbildning och TestCenters runt om i världen. Nettoomsättningen 2008 uppgick till 116 miljoner kronor. De största marknaderna är USA, Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan september 2000.

Prenumerera

Dokument & länkar