Audumblas byråintäkt ökar med 101% till 167 Mkr

Audumblas byråintäkt ökar med 101% till 167 Mkr Audumbla Communication Group AB, en av Sveriges ledande strategiska kommunikationskoncerner, redovisar kraftig tillväxt med hög lönsamhet för 2000. Byråintäkten för helåret ökade med 101% till 167 Mkr samtidigt som rörelseresultatet steg med 42% till 30 Mkr. Vinstmarginalen uppgick till 18%. Under året ökade antalet anställda från 127 till 180. Utvecklingen för samtliga bolag i koncernen var stark och den höga efterfrågan fortsätter. Samtidigt ligger bolagets planer på en börsintroduktion fast. Audumbla hjälper sina kunder med att bygga och förädla varumärken genom integrerad kommunikation. Bolaget har sedan starten 1998 haft en kraftig tillväxt i kombination med god lönsamhet. Under 2000 startade Audumbla ett flertal nya verksamheter, bland annat inom affärsområde Strategy som första verksamhetsåret bidrog med byråintäkter på 57 Mkr och ett rörelseresultat för affärsområdet på 12,5 Mkr. - Trots att 2000 var ett turbulent år för många konsultbolag står Audumbla starkt och välpositionerat på marknaden. Vi har nu ett komplett erbjudande för integrerad kommunikation och tack vare detta har vi attraherat några av de mest prestigefyllda uppdragen på marknaden, bland annat Vattenfall. Denna position ger oss möjlighet att rekrytera de ledande konsulterna inom kommunikationsområdet och fortsätta såväl den nationella som internationella expansionen, säger koncernchefen Nils Tunebjer. - Styrkan i resultatet för 2000 är att vi lyckats kombinera en kraftig tillväxt med hög lönsamhet. Audumbla har ett starkt och positivt kassaflöde och inga räntebärande skulder, vilket är en kvalitetsstämpel för oss och vår affärsmodell. Det är också tillfredsställande att konstatera att samtliga rörelsedrivande bolag i koncernen går med vinst, fortsätter Nils Tunebjer. För mer information, kontakta: Nils Tunebjer, VD och koncernchef, Audumbla. Telefon 0709-62 96 29 Olle Nordberg, Finansdirektör, Audumbla. Telefon 0708-62 88 00 www.audumbla.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010215BIT01760/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010215BIT01760/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Audumbla Communication Group arbetar inom affärsområdena strategy, communication och technology, som tillsammans kan erbjuda kompetens inom strategiutveckling, reklam, PR, CRM och digital kommunikation.

Dokument & länkar