Ny belysningslösning från Aura minskar energiförbrukningen med 55%

Belysningsföretaget Aura introducerar ännu en unik energisparlösning. Den här lösningen gör det möjligt för livsmedelsbutiker att minska sin energikonsumtion och sina CO2-utsläpp med 55 procent samtidigt som ljuset ökar med upp till 60 procent.

Auras nya energisparlösning för kyldiskar och andra kalla utrymmen hjälper livsmedelsbutiker att minska sina kostnader och minimera sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan. Den här lösningen kan sättas in i befintliga armaturer och inga stora investeringar behövs, vilket i sin tur resulterar i en återbetalningstid på ungefär två år. – Med den här nya belysningslösningen kan våra kunder minska sina kostnader avsevärt, både när det gäller energi och underhåll, samtidigt som de förbättrar belysningen i sina kylar och värnar om miljön, säger Martin Malmros, vd och koncernchef Aura Light International AB. Den här lösningen är ännu ett resultat av Auras fokus på gröna, hållbara lösningar. Auras energisparlösning består av ett Long Life-lysrör från Aura, ett konventionellt driftdon och en tändare. Lysröret är specialanpassat för +5°C med ett extra glasrör utanpå lysröret. Detta gör det till en perfekt lösning för kyldiskar, kylrum och kalla utrymmen med en temperatur på +5°C. Auras Long Life-koncept ger en lösning med en garanterad livslängd på 9 år, vilket är betydligt längre än för standardprodukter. Aura utvecklar och erbjuder Long Life-ljuskällor och belysningslösningar med ett tydligt miljö- och hållbarhetsfokus. Med en livslängd som är minsta tre gånger längre än standardprodukter på marknaden, minskas både underhåll och miljöpåverkan till en tredjedel. Med Auras energisparlösningar kan energikonsumtionen minskas med 40-80 procent, vilket minskar både energikostnaden och koldioxidutsläppen. Stockholm 10 juni 2009 Aura Light International AB

Taggar:

Om oss

Aura Light International AB

Prenumerera

Dokument & länkar