Auriant Mining AB:s (publ) verksamhetsuppdatering för 2012

  • Produktionen för koncernen ökade med 56% och uppgick till 642 kg (20 640 troy ounce), vilket därmed ligger inom ramen för produktionsprognosen för hela året, som låg mellan 600 -  700 kg (19 290 – 22 505 troy ounce)
  • Produktionsprognos för 2013 är 1 000 -1 200kg (32 150 – 38 580 troy ounce)
  • Framgångsrik uppstart av Tardan lakningsanläggningen
  • Den alluviala produktionen har lagts ut på en erfaren operator
  • Omstruktureringen av bolagets ledning är avslutad
  • Ny personal är anställd vid gruvorna
  • Aktieägarlånen är omstrukturerade
  • Styrelsen har förstärkts med flera högt ansedda personer med internationell erfarenhet från guldindustrin

Denis Alexandrov, VD för Auriant Mining AB, kommenterade resultaten: "2012 var ett omvälvande år för företaget. Auriant har gjort en lyckad övergång från att huvudsakligen vara ett prospekteringsbolag till att bli en guldproducent. Vi har startat en ny lakningsanläggning vid Tardan som har presterat enligt plan. Under 2013 planerar vi att producera minst ett ton guld och lägga en grund för ytterligare tillväxt och att bli en medelstor guldproducent. Under hösten 2012 har vi också avslutat omstruktureringen av företagets ledning, och förstärkte personalen vid våra gruvor. Dessutom stärktes balansräkningen tack vare omstrukturering av aktieägarlånen och nya relationer som etablerats med våra banker”.

Produktion

Produktionsenhet Licens-område 12m 2012 12m 2011
kg oz kg oz
Malmbaserad produktion
Tardan (gravitation) Tardan 55 1 768 96 3 086
Tardan (lakning) Tardan 357 11 478 -
Solcocon 116 3 729 238 7 652
528 16 975 334 10 738
Alluvial
Borzya 114 3 665 76 2 443
Summa 642 20 640 410 13 182

Tardan

12m 2012 12m 2011
Brytning
Gråbergsproduktion 000 m3 424   276.5  
Bruten malm 000 ton 168.5   281.9  
Snitthalt g/t 2.0   2.4 
Gravitation
Kapacitet 000 ton        34.3   57.4  
Snitthalt g/ton          4.5   4.7  
Utbyte % 35% 36%
Guldproduktion Kg 55 96
Höglakning
Krossning
Malm 000 ton 240.7   41.7  
Halt g/t 2.01   2.4 
Högläggning
Malm 000 ton 234   24.2  
Halt g/ton          1.8            1.5  
Avfall 000 ton 54.4   4.7  
Halt g/t          3.6   3.5  
Guldproduktion kg 412                -
Lager
malm 000 ton        26.3   217.4 
Halt g/t 1.3 1.48 
Lager 000 ton 213.6   238.4 
Halt g/t 2.9   3.2

Solcocon

12m 2012 12m 2011
Brytning
Gråbergsproduktion 000 m3 581 562.4
Bruten malm 000 ton 123   142.4
Snitthalt g/t 2.01    1.39
Höglakning
Krossning / Stapling
Malm 000 ton 131   204
Halt g/t 1.64   1.3
Guldproduktion kg 108   238
Lager
Malm 000 ton 4   12
Halt g/t 1.2   1.66
Alluvial
Gråbergsproduktion 000 m3 1267.7   655.6
Vaskad sand ton 118.9   126.5
Guldproduktion kg 116 76

Uzhunzhul

Cirka 5,000 prover som samlats under sommarsäsongen 2012 har analyserats för utveckling av 2013 års prospekteringsprogram. Dessutom genomfördes tomografiska arbeten för att kartlägga potentiella malmfyndigheter för fortsatta prospekteringsborrningar under 2013.

Kara-Beldyr

Kara-Beldyr licensområdet har prospekterats inom ramen för joint venture med Centerra Gold, där Auriant äger 30% av joint venture. Den nuvarande tillgången är 500 000 troy ounce enligt NI 43-101. Borrningar kommer att fortsätta under hela 2013 för att utöka tillgången.

Denis Alexandrov, Verkställande Direktör och styrelseledamot

tel: 7 985 222 66 74

E-post: denis.alexandrov@auriant.com

Om oss

Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande 4 licenser som omfattar prospektering och utvinning av guld, varav en, Kara-Beldir LLC är ett joint venture med en stor kanadensisk guldproducent Centerra Gold Inc.

Dokument & länkar