Verksamhetsuppdatering för första halvåret 2013

  • Produktionen för koncernen ökade med 220% jämfört med första halvåret 2012 och uppgick till 249.5 kg (8 021 troy uns), inklusive 115 kg (3 698 uns) som har producerats i juni, vilket ligger inom ramen för produktionsprognosen för hela året, som ligger mellan 1 000 – 1 200 kg (32 150 – 38 580 uns).
  • Renoveringar av högarna, anrikningsverket och krossningsanläggningen vid Solcocon är avslutade. Alla brytnings- och bearbetningsarbeten har startats om i juni.
  • Prospekteringsborrningarna vid Tardan är nästan avslutade och en resursuppskattning kommer att erhållas i slutet av 2013.
  • Produktionssäsongen vid Zolotaya Borzya har påbörjats i förtid och överstiger för närvarande de uppsatta målen.

Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB, kommenterade resultatet "Produktionsresultatet för de första sex månaderna av 2013 var enligt våra förväntningar. Tardan presterade bra i förberedelserna för sommarsäsongen och både brytning och staplingsprestationerna överstiger tidigare uppsatta mål. Ny gruvutrustning är på väg för att påbörja strippningsarbeten under det kommande andra halvåret av 2013.

Renoveringsarbeten vid Solcocon är avslutade och de första kilogramen guld producerades från den nya högen i slutet av juni. Guld från den alluviala verksamheten uppnår redan till hälften av vad som producerats under hela 2012. Koncernen är i full fart att möta produktionsmålet för året, vilket är 1 000 1 200 kg.

Den senaste tidens nedgång i guldpriset fortsätter att ha negativ inverkan på vår resultaträkning. Nu när vi arbetar med att stegvis öka produktionen är produktionskostnaden per uns fortfarande hög, men den kommer att sänkas när vi når full kapacitet. Produktionsvolymen kommer alltså att reducera kostnaderna under detta och nästkommande år. Vi fortsätter att fokusera våra ansträngningar på att få våra befintliga produktionsanläggningar att uppnå full kapacitet och att slutföra produktionsökningen under 2015 som planerat. Dessutom har vi startat flera kostnadsnedskärningsåtgärder alla våra gruvor och huvudkontoret. Dessa steg har noggrant övervägts för att uppnå uppsatta produktionsmålen och alla kostnader kommer att reduceras till ett minimum. 2013 är året då vi lägger grunden för en lönsam verksamhet i framtiden. "

För mer information, vänligen se den bifogade filen.

Taggar:

Om oss

Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande 4 licenser som omfattar prospektering och utvinning av guld, varav en, Kara-Beldir LLC är ett joint venture med en stor kanadensisk guldproducent Centerra Gold Inc.

Dokument & länkar