Autofill och Mobil paraferar ett "principles of agreement"

AUTOFILL OCH MOBIL PARAFERAR ETT "PRINCIPLES OF AGREEMENT" Autofill AB och Mobil Oil Corp. har paraferat ett "Principles of Agreement" (en icke bindande avsiktsförklaring, ett sk "letter of intent") om ett fördjupat samarbete, som bland annat innebär att Mobil kan bli delägare i Autofill under förutsättning att Autofill uppfyller vissa krav. Mobils avsikt är att investera i en unit bestående av 2.666.667 nyemitterade aktier (efter genomförandet av beslutad nyemission med företräde för befintliga aktieägare) och två teckningsoptioner, vilka ger Mobil rätt att teckna dels 1.333.333 aktier till kurs 15 SEK senast den 1 juli 2000 och dels 4.000.000 aktier till kurs 15 SEK senast den 1 juli år 2001. Priset för denna unit är 44,7 MSEK, som betalas när erforderliga och avsedda avtal kommit till stånd mellan Autofill och Mobil, dock tidigast den 1 juli 1999. Varje delinvestering är beroende av att Autofill möter vissa specifika mål. Mobils ägarandel kan initialt komma att uppgå till 6,8 procent och efter fullt utnyttjande av erhållna teckningsoptioner och full utspädning till 16,8 procent. AUTOFILL AB För ytterligare information, kontakta: Leif Ledmyr, Verkställande Direktör 08-442 89 20 Klas Åström, Ekonomi & Finansdirektör 08-442 89 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar