Utvärdering av olika finansieringsalternativ

Utvärdering av olika finansieringsalternativ Styrelsen har vid mötet den 18 november gjort bedömningen att det inte går att genomföra avtalet med det amerikanska oljebolaget i enlighet med avsiktsförklaringen per den 28 maj 1999. Detta då huvudaktieägaren angivit att han ej avser att biträda förslaget vid kommande bolagsstämma. Vidare har han angivit att han tillsammans med andra aktieägare som tillsammans kontrollerar mer än 50 procent av bolagets aktier avser att verka för finansiering på den amerikanska finansmarknaden. Som konsekvens av detta har styrelseledamöterna Ulf J. Johansson, Johnny Alvarsson och Bengt Berg meddelat att de avgår med omedelbar verkan. Även styrelsesuppleanten Christian Luthman har meddelat att formella skäl avgår. För ytterligare information kontakta: Styrelseordförande Ulf J. Johansson 0708- 10 10 10 Lidingö 1999-11-19 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991122BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991122BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar