Autoliv bygger ny fabrik i Kina

Autoliv bygger ny fabrik i Kina (Stockholm, 03-11-21) - Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har börjat uppföra ytterligare en produktionsanläggning i Kina - bolagets sjätte i Kina och den andra i landet för krockkuddar. Den första anläggningen för krockkuddar i Kina startades av Autoliv för knappt två år sedan. Men sedan dess har den kinesiska bilproduktionen exploderat och ökat från 800.000 fordon till 1,9 miljoner i år. Samtidigt har efterfrågan på krockkuddar stigit ännu snabbare. Snart slår därför Autoliv-fabriken i kapacitetstaket. Autolivs nya anläggning, som uppförs i närheten av den nuvarande krockkuddefabriken i Shanghai, omfattar inte bara lokaler för tillverkning utan även för testning och teknisk utveckling. Autoliv kommer därför att kunna stödja den snabbt växande kinensiska bilindustrin på deras hemmamarknad med produktutveckling och produktanpassning av bilsäkerhetssystem. Den nya byggnaden omfattar 11.000 kvadratmeter och kan komma att ersätta den nuvarande krockkuddefabriken. Ytan kan relativt snabbt fördubblas om och när det behövs för den explosionsartade försäljningen. Enligt branschexperter kommer den kinesiska bilproduktionen att fördubblas ännu en gång och uppgå till 5 miljoner redan år 2010. Autoliv bedriver sin verksamheten i Shanghai i ett delägt bolag som Autoliv äger till 60%. Bolagets viktigaste kunder är andra delägda bolag mellan lokala kinesiska intressenter och Autolivs största västerländska kunder som General Motors, Volkswagen, Peugeot-Citroen och Ford. Flera bolag med bara kinsiska ägare är också stora kunder, bl a BYD, Changan och Brilliance. Ytterligare upplysningar: Lars Westerberg, VD och koncernchef, Autoliv Inc., Tel +46-8-58 72 06 00 George Chang, VD Autoliv China, Tel +86-21-69 16 96 99 Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med över 30.000 anställda i 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen nio tekniska center med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets företag. Försäljningen 2002 uppgick till 4,4 miljarder dollar (43 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar