Autoliv fastställer ökad kvartalsutdelning

(Stockholm, 14 februari 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännaer att styrelsen fastställt en ökad kvartalsutdelning till aktieägarna på 62 cent per aktie för andra kvartalet 2018, en ökning med 2 cent per aktie.

Utdelningen kommer att betalas ut torsdagen den 7 juni 2018 till de som är aktieägare på avstäm­ningsdagen onsdagen den 23 maj.

Bolagsstämma

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att årets bolagsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2018 i Chicago, USA.

Endast de som är aktieägare på avstämningsdagen den 12 mars 2018 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman. Kallelse till 2018 års bolagsstämma skickas till registrerade aktieägare i slutet av mars.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter vars mandattid löper ut vid 2018 års bolagstämma (Robert Alspaugh, Jan Carlson, Leif Johansson, David Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu, James Ringler, Kazuhiko Sakamoto och Wolfgang Ziebart) kommer föreslås till omval på bolagsstämman 2018.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv omkring 73 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar