Autoliv Fortsätter Omstrukturera

(Stockholm, 2007.08.08) - - - Bilsäkerhetskoncernen Autoliv har beslutat avveckla sin fabrik i Kentucky och flytta produktionen till koncernens andra fabriker i Nordamerika. Fabriken, som tillverkar säkerhetsbälten, har för närvarande 220 anställda.

Tidigare i år meddelade Autoliv att huvuddelen av tillverkningen i Kentucky kommer att flytta till koncernens fabriker i Mexiko för att sänka kostnaderna. Med dagens beslut blir utfasningen av fabriken fullständig genom att även den återstående tillverkningen som omfattar reservdelar och den kvarvarande skeppningsenheten flyttas.

”Efter att ha frigjort produktionsytor i våra andra fabriker och efter en översyn av vårt konkurrensläge har vi kommit till slutsatsen att vi måste avveckla även återstående delar av Kentucky-fabriken” förklarar Wendell Lane som är chef för Autolivs säkerhetsbälten i Nordamerika. ”Detta är ett svårt men nödvändigt beslut för att vi ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga och skapa värde för både våra kunder och aktieägare”.

Enligt den ursprungliga planen skulle flytten av huvudverksamheten ta 18 månader, men den har gått snabbare än beräknat, bl a genom de förändringar i produktsortimentet och kundsammansättningen som genomförts. Därigenom har Autoliv kunnat genomföra denna del av planerna på 12 månader.

Av den återstående verksamheten kommer reservdelstillverkningen att flyttas till Autolivs motsvarande fabrik i Utah, medan logistikverksamheten kan avvecklas fullständigt genom att integreras med motsvarande enheter inom andra Autolivfabriker.


För ytterligare upplysningar:
Mats Ödman, Informationsdirektör, Tel. 08/587 20 623 eller mobil 0706/32 09 33

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar