Autoliv investerar i Indien

Köper ut partner i joint-venture


(Stockholm, 2007-10-29) - - - - Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv har träffat avtal om att köpa de återstående 50.01% av aktierna i sitt indiska joint-venture Autoliv IFB Private Limited. I och med förvärvet blir bolaget ett helägt dotterbolag till Autoliv.

Autoliv IFB Private Limited bildades 1991 som ett joint venture mellan Autoliv AB och IFB Seating Systems Limited i Indien. Från bildadet av bolaget har Autolivs ägarandel legat oförändrat på strax under 50%.

Bolaget har sin huvudsakliga anläggning i Banglore där man tillverkar säkerhetsbälten samt innehar en krockbana. Autoliv India har vuxit kraftigt och har idag en tydligt ledande roll på den indiska bältesmarknaden med en marknadsandel på mer än 50%. Försäljningen under 2006 uppgick till nästan 300 milj. kr. De största kunderna är Suzuki, Telco och Hyundai.

Den indiska produktionen av lätta fordon låg på ca 1,6 miljoner under 2006 och förväntas stiga till 3,7 miljoner år 2010.

Det finns ett ökat intresse bland de största biltillverkarna såsom Nissan, General Motors, Toyota och Volkswagen, att placera sin produktion i Indien. Inte enbart för att möta den förväntade expansionen på den inhemska marknaden utan också för att kunna använda Indien som en exportbas till andra länder. Under 2006 producerade icke indiska biltillverkare 0,5 milj. fordon (eller 31% av den totala produktionen av indiska personbilar) i Indien, vilket väntas öka till 1,7 miljoner (45% av den totala produktionsvolymen) till år 2010. Marknaden för bilsäkerhet väntas växa i en snabbare takt än den underliggande bilproduktionen, detta genom högre exportvolymer till Europa och andra utvecklade marknader. Men framför allt för att dessa fordon måsta uppfylla samma säkerhetsstandard och föreskrifter som andra bilar som sålts i Europa, Nordamerika och Japan.

För ytterligare information:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc. 08-587 20 600
Gunnar Dahlén, VD Autoliv Asia Pacific. +66-2659-8510

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar