Autoliv investerar i Kina

Köper ut partner i joint-venture

(Stockholm, 2007-10-18) - - - Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv har träffat avtal om att köpa de återstående 41% av aktierna i Autoliv Changchun Maw Hung Vehicle Safety Systems. Bolaget äger en av Autolivkoncernens nio fabriker i Kina.

Eftersom Autoliv redan äger 59% av aktierna i bolaget, blir det ett helägt dotterbolag. Köpe¬skillingen uppgår till nästan 90 milj kr. För förvärvet krävs sedvanliga myndighetstillstånd.

Bolaget, som ligger i Changchun i norra Kina, bildades 2002 för att leverera bilsäkerhetsprodukter till framför allt Volkswagen Jetta, Audi A6 och First Automotive Works. Verksamheten har vuxit snabbt, och i år beräknas försäljningen överstiga 300 milj kr och antalet anställda uppgå till 170. Autolivs totala omsättning i Kina väntas i år nå 1,7 miljarder kronor, en ökning med över 40% från 2006.

Förutom fabriken i Changchun har Autoliv sex produktionsanläggningar i Shanghai. De är fabriker för säkerhetsbälten, bältesband respektive krockkuddar samt tre nya anläggningar för säkerhets¬elektronik, bilrattar respektive gasgeneratorer till krockkuddar. Dessutom finns en bältesfabrik i Nanjing och en i Guangzhou. Den sistnämnda är specialiserad på japanska kunder i Kina och Japan.

Enligt biltillverkarnas utbyggnadsplaner kommer bilproduktionen i Kina, som förra året nådde 5,5 miljoner, att fördubblas till 11 miljoner år 2012. Samtidigt väntas säkerhetsstandarden i de kinesiska bilarna successivt att förbättras med krockkuddar och allt bättre säkerhetsbälten.


För ytterligare information:
Jan Carlson, Vd och koncernchef, Autoliv Inc. Tel. 08/587 20 600
Gunnar Dahlén, President Autoliv Asia Pacific, Tel: +66-2659-8510

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar