Autoliv prissätter obligationslån på 500 miljoner euro

(Stockholm, 18 juni 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), tillkännagav idag att man har prissatt ett 5-årigt obligationslån på 500 miljoner euro på Eurobond-marknaden (obligationslån). Obligationslånet kommer att utfärdas den 26 juni med en kupongränta på 0,75%. Obligationslånet förväntas att upptas till handel på Global Exchange Market (GEM) på den irländska börsen (Euronext Dublin) efter emissionen och har erhållit kreditbetyget A- av Standard & Poor's.

Autoliv förväntar sig att använda likviden från obligationslånet för allmänna företagsändamål, vilket kan komma att omfatta en del av det förväntade kapitaltillskottet till Veoneer innan avknoppningen av Veoneer genomförs. Som tidigare meddelats avser Autoliv att tillhandahålla en total likviditet på cirka 1 miljard dollar till Veoneer (genom en kombination av ny extern finansiering och befintliga medel). Avknoppningen planeras att slutföras den 29 juni 2018, med första dag för aktiehandel i Veoneer den 2 juli 2018.

Frågor:

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications, Tel 08- 587 206 27

Investors & Analysts: Anders Trapp, Investor Relations, Tel 08- 587 206 71

Investors & Analysts: Henrik Kaar, Investor Relations, Tel 08- 587 206 14

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än
72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”.
I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.
 

Important Information

NOTHING IN THIS COMMUNICATION CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO. THE NOTES REFERRED TO IN THIS COMMUNICATION HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”), OR THE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES, AND THE NOTES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE STATE OR LOCAL SECURITIES LAWS.

This communication is for distribution only to persons who (a) are outside the United Kingdom or (b) have professional experience in matters relating to investments or (c) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as relevant persons). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

This communication relates to an offering circular which has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive from the requirement to publish a prospectus in accordance with Article 3 of the Prospectus Directive. The expression Prospectus Directive refers to Directive 2003/71/EC (as amended), and includes any relevant implementing measures in the Member State concerned.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar