Autoliv publicerar årsredovisning för 2016

(Stockholm, 23 februari 2017) – – – Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bil­säkerhetsföretag, har idag registrerat sin s.k. 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Detta engelska dokument innehåller text och siffror för bolagets årsredovisning för 2016. Dokumentet är tillgängligt på SECs hemsida www.sec.gov.

Från idag är det möjligt att ladda ner en läsvänlig engelskspråkig årsredovisning från Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Handlingar till bolagsstämman 

Tryckt årsredovisning och det s.k. proxy-dokumentet till bolagsstämman 2017 finns tillgänglig från slutet av mars och kan beställas från hemsidan autoliv.com. 

Autoliv Incs aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 13 mars 2017 är berättigade att delta och rösta vid stämman som hålls den 9 maj 2017 i Chicago, USA. Företaget planerar att skicka röstberättigade aktieägare en kallelse (
Notice of Internet Availability of Proxy Materials) i slutet av mars 2017. Den innehåller anvisningar om hur man får tillgång till bolagets stämmohandlingar elektroniskt och i tryckt form.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications, Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bil­säkerhets­system till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med joint venture har Autoliv mer än 80 anlägg­ningar med 70.000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning under 2016 uppgick till 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) med svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåt­blickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, all­männa osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag. 

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar