Autoliv tecknar avtal om kommersialisering av LiDAR med Velodyne

(Stockholm, 3 juli 2017) – – – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, har tecknat avtal med Velodyne LiDAR, Inc, den ledande leverantören av LiDAR-teknologi, om att utveckla och sälja LiDAR, en kritisk sensor för självkörande bilar. Velodyne kommer stötta Autolivs utveckling av en LiDAR-produkt som möter fordons­indu­strins krav. Första använd­nings­området blir självkörande taxibilar, sk Robo Taxi.

Enligt överenskommelsen ska Autoliv utveckla och marknadsföra skalbara fordonsanpassade LiDAR-sensorer med Velodynes 3D-mjukvara och patentskyddade LiDAR ASIC kretsar, vilka ska kompletteras med Autolivs komponentutveckling och verifieringsförmåga. Båda parter bidrar med nyckel­kom­po­nenter, teknologier, erfarenhetsbas och de immateriella rättigheter som behövs för att optimera nästa generations prisvärda, högpresterande LiDAR för fordonsmarknaden. Autoliv kommer även ansvara för kundkontakt och kundnära teknikutveckling inom detta produktområde.

”LiDAR är en viktig sensor för att bilar ska kunna köra säkert på egen hand. Autolivs omfattande erfarenhet av fordonssammansättning, testning och tillverkning av stora volymer parat med Velodynes ledande position inom LiDAR-teknologi kommer snabba upp kommersialiseringen av LiDAR-produkter till traditionella fordonskunder och företag fokuserade på mobilitetslösningar,” säger Johan Löfvenholm, chef för Autoliv Electronics. Han fortsätter: ”Autolivs fokus på högkvalitativa, robusta, användarvänliga produkter kommer skapa det förtroende som krävs för att kliva fram som en vinnare på en föränderlig fordonsmarknad.”

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Vice President Corporate Communications. Tel: +46 8 587 206 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden omfattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv Inc och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även uttalanden om möjligheten att parter ska samarbeta, utveckla och kommersialisera LiDAR-teknologier framgångsrikt, grundas på våra nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, samt allmänna osäkerhets­faktorer, vilket kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare uppgivits. För alla uppgifter och uttalanden i detta eller annat dokument som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden om så inte krävs enligt lag.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv omkring 73 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar