Autoliv utser ny finanschef

(Stockholm 2015-11-25) – – – Autoliv, världens ledande bilsäkerhetsföretag har utsett Mats Backman till Group Vice President och Finanschef. 

Mats Backman för med sig mer än 20 års erfarenhet från olika industrier till Autoliv. Han kommer att börja i sin nya position under första halvåret 2016. I sin nya position kommer han att leda bolagets finansstrategi i nästa tillväxt och förändringsfas. Han är för närvarande finanschef för Sandvik, där han började 2007 och blev finanschef 2013.

Efter tretton år med Autoliv varav sju som finanschef kommer Mats Wallin att lämna sin position för nya möjligheter utanför bolaget, efter en gemensam överenskommelse med Autoliv. Han kommer att kvarvara i sin nuvarande position tills hans ersättare börjar hos Autoliv.

“Jag vill välkomna Mats Backman till Autoliv, hans erfarenhet och kompetens kommer att bli mycket viktiga för Autoliv’s nästa tillväxt och förändringsfas. Mats Wallin har spelat en nyckelroll i att öka bolagets värdering fyrfaldigt sedan han blev finanschef 2009. Jag vill rikta ett varmt tack till Mats och önska honom allt väl för framtiden”, sade Jan Carlson, Styrelseordförande, VD och Koncernchef, Autoliv.

Se bifogat foto på Mats Backman.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tfn: +46 (0)8-58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 60 000 medarbetare i 28 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2014 c:a 9,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar